Escola de Pares i Mares

Hi ha una dita que diu “Només els nens i els bojos diuen la veritat”  els infants arriben aquest món en estat pur,  són essers autèntics i connectats a la seva essència.

Ells busquen en els adults rebre el mateix, autenticitat i poder connectar amb els adults a través de l’essència. Els infants reclamen a crits que els adults abandonin les disfresses. Busquen adults capaços de connectar amb el cor, i moltes vegades es troben amb adults incapaços de treure els obstacles afectius que els estan impedint relacionar-se amb l’anima al descobert.

Per a construir vincles afectius i de respecte de cadascú cal un procés de transformació personal i dedicació  

A qui va dirigit

A pares, mares, tutor i tutores legals ,  i a totes aquelles persones que tinguin inquietuds en el món educatiu. 

Objectius

Identificar les eines que poden ajudar a l’ adult per a que es converteixi en la seva millor versió com a educador, i pugui actuar amb més afectivitat i efectivitat.

Seleccionar i identificar els valors i principis de la persona educadora.

Distingir habilitats i competències comunicatives i sòcio-emocionals individuals del moment present,  potenciar-les per tal de crear una vinculació justa i equilibrada amb l’infant. 

Contingut sessions

El contingut de les sessions s’agrupen en 5  conceptes:

 

AUTOCONEIXEMENT

Identificació de les àrees de millora i fortaleses de l’adult per tal de descobrir  la millor versió d’ell mateix per tal de posar-la al servei d’un mateix i dels altres.

Prendre consciència de la pròpia  historia familiar per tal de realitzar una transformació personal, i aconseguir pau i benestar interior alhora que es millora les relacions amb les persones del nostre entorn.

Com es construeix la identitat de cadascú.

 

COMUNICACIÓ

La Comunicació No violenta. Comunicació verbal i no verbal. L’ Escolta.

Identificació de les principals barreres en comunicació.

Formulació de preguntes.

Com parlar de temes difícils.

Com donar les gràcies.

Com expressar les nostres necessitats.

 

EDUCACIO EMOCIONAL

Identificació i comprensió de les pròpies emocions per tal de saber gestionar-les davant situacions de dificultat.

Tècniques i exercicis de relaxació per aconseguir una atenció plena.

Recursos per crear un clima de confiança en les llars i les escoles.

Com potenciar la creativitat i fer créixer l’autoestima, resiliència i l’autonomia.

 

PRINCIPIS I VALORS

Identificació de què són els valors i que ens aporten a la vida personal i familiar.

Selecció dels valors del moment present, tant individuals com els de la nostra família.

Diferencies entre educar des de la igualtat, equitat o unicitat.

 

NORMES I LIMITS

Definició de límits. Identificació de les limitacions de l’adult.

Com establir normes per a una bona convivència a les llars i les escoles.

Com acompanyar els infants en les seves responsabilitats.

Estratègies per a gestionar i resoldre els conflictes de manera pacifica.

Metodologia

Les  sessions es desenvoluparan de forma activa i pràctica, vivencial i participativa. Es treballa des de la  metodologia del Coaching i el model d’Ecologia Emocional. Utilitzant com a recurs educatiu : el joc, els contes, les metàfores, música, pel·lícules així com també  tècniques corporals de moviment per tal d’aconseguir els objectius marcats en la jornada.


El preu dels tallers per a les famílies es calcularà segons petició de l'escola o AFA. 

Més informació a: http://escolapim.blogspot.com/

Demana pressupost via WhatsApp al número telèfon 607 83 50 13 o via mail coachevagarcia@gmail.com